Osiguranje motornih vozila

Osiguranje motornih vozila, kasko osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, zeleni karton Osiguranje od autoodgovornosti Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila. Ovo osiguranje pokriva odgovornost za materijalnu i nematerijalnu štetu koju ste Vi pričinili trećim licima upotrebom Vašeg vozila. Eventualnu štetu nastalu na vozilu trećeg lica, ukoliko imate važeću polisu autoodgovornosti, ne plaćate Vi nego osiguravajuće društvo koje Vam je izdalo polisu obaveznog osiguranja. Ovom polisom…