Prijava štete, kome se obratiti, sa kakvom dokumentacijom

Kada se desi štetni događaja, veoma je bitno postupiti po propisima i uslovima osiguranja i isti blagovremeno prijaviti nadležnim organima jer bi u protivnom moglo doći do komplikacija, pa i eventualnog odbijanja odštetnog zahteva.

S obzirom na to da se procedura prijave štet razlikuje u zavisnosti o kojoj se osiguravajućoj kući radi, kao i koja je vrsta osiguranja u pitanju, kako bi Vam olakšali put do prave informacije, navodimo linkove i brojeve telefona na koje se možete obratiti u slučaju da želite da prijavite štetni događaj.

DDOR

021 4802222
http://www.ddor.rs/prijava-stete/prijava-stete/

GENERALI

011 2220555
http://www.deltagenerali.rs/active/sr-latin/home/prijava_ao.html

UNIQA

+ 381 (0) 11 20 24 100
http://www.uniqa.rs/uniqa_rs/cms/serbian/private/prijava_stete/index.jsp

DUNAV

0800 386 286
http://www.dunav.com/Dynamic/ListItems,intLangID,10,intCategoryID,5.html

TRIGLAV

tel:  021/2100-360;   021/2100-361
http://www.triglav.rs/index.php?page_id=46&lang=srpski