Jedna od bitnih stvari prilikom zaključivanja polise osiguranja je i to da znate koje štete osiguravajuće kuće obično ne priznaju.

Obaveza svakog osiguravača je da svog klijenta upozna i sa rizicima koji nisu pokriveni ugovorenom polisom osiguranja. Ove stvari se često „preskoče“, što u slučaju eventualnih šteta, ponekad može dovesti do nezgodnih situacija.

Cilj nam je da Vam na ovom mestu ukažemo na neke od šteta koje osiguravajuće kuće obično ne priznaju (za svaku osiguravajuću kuću važe drugačiji uslovi osiguranja).

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

KASKO  OSIGURANJE NE PORKRIVA ŠTETE

– Ukoliko vozilom upravlja lice bez odgovarajuće dozvole.

– Za vreme dok vozilom upravlja vozač pod dejstvom alkohola (više od 0,3 mg/ml), droga ili drugih narkotika.

– Ako je šteta prouzrokovana namerno ili prevarom od strane ugovarača osiguranja, osiguranika, vozača.

– Ako je šteta prouzrokovana prolaskom kroz crveno svetlo i ako je vršeno preticanje na mestima gde nije dozvoljeno.

– Ako je šteta od dopunskog rizika krađe prouzrokovana ostavljanjem ključeva u vozilu.

– Ako vozač napusti mesto saobraćajne nezgode bez odobrenje.

– Krađe točkova na vozilu, retrovizora, radioaparata.

– Kod dodatnog osiguranja stakala priznaju se štete na staklima kroz koja se gleda (ne retrovizori).

– kod dodatnog osiguranja farova priznaju se samo štete na farovima, ne žmigavci i ne štop lampe.

– Usled kavara za vreme pogona vozila.

– Od tovara koji se vozilom prevozi, osim u slučaju saobraćajne nezgode.

– Prouzrokovane učešćem vozila na takmičenju i treningu za takmičenje.

Prilikom nastanka bilo kakve štete OBAVEZA osiguranika je da pozove policiju. Ukoliko je šteta mala i polocija odbije da izađe na mesto nezgode, ostaje evidentiran Vaš poziv, što je dovoljno za priznavanje štete!

OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

PREDMET OSIGURANJA NE MOGU BITI:

– Sve vrste alata koji služe za obradu materijala

– stezni pribor (ukoliko nije sastavni deo mašine)

– radni elementi poljoprivrednih mašina (raonici, diskovi, klinovi drljača, noževi i slično).

– delovi mašina izloženi ubrzanom trošenju i zameni.

OSIGURANJE STVARI DOMAĆINSTVA

NISU OBUHVAĆENE ŠTETE NA STVARIMA :

Kod izlivanja vode iz instalacija: od izlivanja vode iz otvorenih slavina osiguranikovog stana, od gljivica nastalih zbog vlage, štete nastale usled neodržavanja kućne vodovodne i kućne odvodne kanalizacione mreže, radijatora, kao i štete nastale usled zamrzavanja mreže i uređaja.

Provalna krađa: uskakanje kroz otvoren prozor u niskom prizemlju (1,6m), ako je provalnu krađu izvršilo lice koje živi s osiguranikom u zajedničkom domaćinstvu.

Lom stakla: pri prenošenju ili nameštanju osiguranog stakla u prostorije koje nisu označene u polisi, zbog ogrebotina, izjedanja ili sličnih oštećenja na površini stakla, na staklima tavana, podruma, šupa i garaža, kao i na zastakljenim terasama i lođama.

Požar nastao usled peglanja, sušenja, kuvanja, izazvan cigaretom i slično.

Usled oluje, od prodiranja kiše, grada, snega kroz otvoren prozor ili druge otvore u zgradi.

– Na stvarima u građevinskom objektu koji nije bio izgrađen prema uobičajenom načinu gradnje na tom meestu ili  koji je slabo održavan ili dotrajao.

– Kod poplave i bujice: od gljivica nastalih zbog vlage, od plavljenja vode iz oluka i cevi za odvod kišnice, od podzemnih voda…

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ne priznaju se osiguraani slučajevi ukoliko su dati lažni podaci prilikom zaključenja polise, ukoliko je osigurani slučaj – smrt nastupila usled bolesti koja je postojala pre zaključenja polise.