Objedinjavanjem više osiguranja u jedan paket postižete značajne novčane uštede, pri čemu, u većini slučajeva, ostvarujete pravo na dodatne bonuse prilikom naknadnog zaključivanja nekih drugih vrsta osiguranja.

Cilj paketa osiguranja je da osiguranik dobije, uz manje komplikacija i manji broj polisa, kvalitetnije pokriće rizika, praktično, više polisa objedinjenih u jednu,  snizi cenu premije osiguranja i prilagodi je svojim mogućnostima.

POLISA VAŠEG BIZNISA (DDOR)

Polisa Vašeg biznisa, uz minimalna ulaganja, pruša punu zaštitu vašeg poslovanja od najčešćih rizika i donosi vam značajne uštede.

Osiguranik ima mogućnost da sam kreira svoj paketet, shodno svojim potrebama i mogućnostima pri čemu se samo jednom polisom pokriva široki spektar rizika od kojih želite da se zaštitite.

Imate mogućnost izbora sledećih paketa u okviru POLISE VAŠEG BIZNISA:

 • Sekcija 1 – požar I udar groma, eksplozija, oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvane pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat , pad letelice, manifestacije i demonstracije udar nepoznatog motronog vozila u osigurani građevinski objekat, izliv vode iz instalacija i lom stakla. Dopunski se može ugovoriti pokriće poplave, bujice i visoke vode, loma mašina, računara, fiskalnih kasa, svetlećih reklama.
 • Sekcija 2 – obuhvata osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva za: zalihe, opremu, novac u manipulaciji i novca u blagajni.
 • Sekcija 3 – pokriva osiguranje odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica.
 • Sekcija 4 – obuhvata osiguranje zaposlenih od sledećih rizika: invaliditet, troškovi lečenja, smrt usled nezgode i smrt usled bolesti.

Napomena: Ugovaranje Sekcije 1 je obavezno

Pri tome:

 • Polisom Vašeg biznisa ostvarujete značajne popuste u odnosu na pojedinačna osiguranja!
 • Popusti rastu sa brojem rizika od kojih ćete se osigurati, kao i sa brojem osiguranih lokacija
 • Ako se radi o prostoru u kojem ste u zakupu, tuđi objekat ne morate osigurati, ali svoju opremu i ulaganje u njega možete.

Beneficije koje donosi ovaj paket:

 • “DDOR Novi Sad” će Vam pokriti troškove nastale prilikom spasavanja ili smanjenja štete na osiguranom plovilu.
 • Više plovila možete osigurati jednom polisom.
 • Naknada iz osiguranja isplaćuje se u punom iznosu u slučaju potpunog gubitka u visini osigurane vrednosti plovnog objekta.
 • U slučaju delimične štete “DDOR Novi Sad” će pokriti sve troškove potrebne za dovođenje plovnog objekta u stanje pre štete, do visine osigurane vrednosti.

BIZNIS PLUS PAKET OSIGURANJA (UNIQA)

Biznis Plus paket osiguranja imovine Vam pruža nove pogodnosti:
– Opsežna zaštita Vaše materijalne imovine kroz pokriće od svih rizika koji ugrožavaju egzistenciju preduzeća ili izlažu opasnosti ostvareni prihod.
– Jedna polisa za sve ugovorene rizike pruža znatno lakše upravljanje rizicima i jednostavniju administraciju.
– Niža cena osiguranja (premija) u odnosu na sumu pojedinačnih premija obuhvaćenih za više vrsta osiguranja.
– Mogućnost proširenja pokrića osnovnih rizika na dodatne rizike koje zahteva delatnost preduzeća.
– Mogućnost ugovaranja raznih iznosa učestvovanja u šteti bitno smanjuje premiju osiguranja.
– Adekvatno nagrađivanje za mere preduzete radi sprečavanja rizika, preduzeća ostvaruje kroz popuste na premiju.
Možete birati između osnovnog i posebnih paketa osiguranja u skladu sa individualnim potrebama Vašeg preduzeća.

Ovaj paket obuhvata osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti (oluje, grada, udara groma, udara sopstvenog motornog vozila, pada letelice), izliva vode iz instalacija i prekida rada zbog požara.

Ovaj paket obuhvata osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti (oluje, grada, udara groma, udara sopstvenog motornog vozila, pada letelice), izliva vode iz instalacija i prekida rada zbog požara. Takođe, sadrži i osiguranje stakla od loma, od provalne krađe i razbojništva

Biznis plus Paket III – Ekskluziv

Ovaj paket obuhvata osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti (oluje, grada, udara groma, udara sopstvenog motornog vozila, pada letelice), izliva vode iz instalacija i prekida rada zbog požara. Takođe, sadrži i osiguranje stakla od loma, od provalne krađe i razbojništva. Uz sve ovo, ovim paketom osigurane su i mašine od loma, odgovornosti za štete pričinjene trećim licima i odgovornosti poslodavca prema zaposlenima.