Osiguranje kuće, stana i kompletne imovine, ne tako davno, se podrazumevalo. Danas su mnogi jednostavno zaboravili da osiguraju svoju imovinu…

Godinama sticana imovina i stvari često imaju veoma veliku vrednost, o kojoj ne razmišljamo dok se ne desi neki nepredvidivi događaj.
Osiguranje imovine Vam daje mogućnost da budete bezbrižni i sigurni da će Vam u tom slučaju biti nadoknađena šteta za vaše trajno stvorene vrednosti.

– Osiguranje nastanjenih i nenastanjenih stambenih objekata i pomoćnih objekata;
– Osiguranje stvari u domaćinstvu;
– Osiguranje aparata i uređaja u domaćinstvu;
– Osiguranje gotovine, vrednosnih papira, umetničkih predmeta;
– Osiguranje stvari u podrumu, šupi, tavanu i garaži;
– Osiguranje imovine od provalne kradje i razbojnistva;
– Osiguranje stakla od loma.