Osiguranje motornih vozila, kasko osiguranje, osiguranje od autoodgovornosti, zeleni karton

Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje vozila. Ovo osiguranje pokriva odgovornost za materijalnu i nematerijalnu štetu koju ste Vi pričinili trećim licima upotrebom Vašeg vozila.

Eventualnu štetu nastalu na vozilu trećeg lica, ukoliko imate važeću polisu autoodgovornosti, ne plaćate Vi nego osiguravajuće društvo koje Vam je izdalo polisu obaveznog osiguranja. Ovom polisom nisu pokrivene štete nastale na Vašem vozilu (za ovo Vam je potrebna polisa KASKO osiguranja, koja nije obavezna).

U sklopu polise osiguranja od autoodgovornosti postoji mogućnost ugovaranja dopunskih rizika kao što su:

 • osiguranje od loma stakla (osiguravaju se sva stakla „kroz koja se gleda“),
 • osiguranje od autonezgode (osiguravaju se vozač i putnici koji se nalaze u vozilu u trenutku nastanka negode). Ovo osiguranje pokriva slučaj smrti i invalidnosti, a sume se ugovaraju na dobrovoljnoj osnovi.

Uz ova osiguranja, moguće je ugovoriti još neka dopunska osiguranja (osiguranje farova, šlepanje vozila …).

Zeleni karton

Zeleni karton predstavlja praktično Vašu polisu obaveznog osiguranja u stranoj zemlji u kojoj se dogodi nezgoda i obavezan je prilikom ulaska u stranu zemlju. Trenutno Vam je neophodan za Bosnu i Makedoniju, bilo da putujete u te zemlje ili samo prolazie kroz njih. Cena zelenog kartona je ista u svim osiguravajučim kućama i iznosi 2.000,00 dinara. Zeleni karton se vadi na godinu dana ili kraće, i važi od dana kada se uradi pa do isteka registracije vozila. Zeleni karton mora biti izdat od strane osiguravajuće kuće koja Vam je izdala polisu obaveznog osiguranja.

KASKO osiguranje

Po svome izboru, vlasnici vozila mogu uraditi polisu KASKO osiguranja, kojom stiču potpunu zaštitu, čak i kada šteta nastane njihovom greškom, padom ili udarom nekog predmeta, usled požara, oluje, grada, manifestacija i demonstracija, obesti trećih lica…

Polisom KASKO osiguranja mogu se osigurati:

 • Putnička i teretna vozila,
 • Autobusi, trolejbusi, autobuske i trolebujske prikolice,
 • Vučna vozila,
 • Specijalna vozila
 • Priključna vozila,
 • Radna vozila (Vozila za servisnu službu sa raznim ugrađenim oruđima, kombajni, bageri, autodizalice…).

KASKO osiguranje se može ugovoriti kao osnovno, dopunsko i delimično kasko osiguranje.

 • osnovno kasko osiguranje – Ugovaranjem osnovnog kasko osiguranja štitite vozilo od rizika oštećenja ili uništenja u saobraćajnoj nezgodi (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće), pada ili udara nekog predmeta, požara, eksplozije, iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja, udara groma, oluje, grada, snežne lavine, poplave, bujice, potapanja, pada vazdušne letelice, manifestacija, demonstracija, zlonamernih postupaka trećih lica i oštećenja tapacirunga prilikom pružanja pomoći drugim licima u nezgodi;
 • dopunsko kasko osiguranje – kojim štitite Vaše vozilo od rizika kradje i utaje, uz mogućnost osiguranja dodatne opreme, alata i pribora, troškova vuče, zamenskog vozila…
 • delimično kasko osiguranje – kojim štitite stakla na Vašem vozilu od rizika loma i oštećenja. Pod staklima se u ovom slučaju podrazumevaju stakla „kroz koja se gleda – prednja, zadnja i bočna (ne priznaju se farovi, plastike i stakla na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila. Delimično kasko osiguranje moguće je ugovoriti i na polisi obaveznog osiguranja od autoodgovornosti.

NAPOMENA: Uslovi osiguranja motornih vozila, teritorijalno pokriće, pokriće rizika, kao i cena i način plaćanja mogu se značajno razlikovati u zavisnosti od osiguravajuće kuće.

Na cenu takođe utiču i marka i tip vozila (kod rizika krađe vozila postoje marke koje spadaju u rizičnu grupu), cena vozila, starost vozila, način finansiranja (lizing, kredit, keš..), bonusi i popusti, …

Zbog ovoga je izuzetno važno da pribavite nekoliko uporednih ponuda za kasko osiguranje, kako bi sami, uz našu pomoć, došli do najpovoljnije ponude.