Osiguranjem od odgovornosti iz delatnosti se osiguravaju treća lica i njihova imovina od potencijalnih opasnosti nastalih usled onoga što radite ili ste propustili da uradite.

Vaša odgovornost može postojati i bez Vaše krivice (objektivna odgovornost).

Vaše neznanje o postojanju takve odgovornosti Vas ne oslobađa odgovornosti!

Vaša odgovornost, kao pravnog lica, odnosi se na  smrt, telesne povrede i narušavanje zdravlja, kao i uništenje ili oštećenje imovine trećih lica.

Osigurava se Vaša odgovornost za štete načinjene:

  • korišćenjem, posedovanjem ili zakupom nepokretnosti,
  • posedovanjem i upotebom mašina i uređaja
  • posedovanjem zaliha, životinja i dr.

Osiguranje od odgovornosti za klinička ispitivanja

Osiguravate Vašu odgovornost ukoliko medicinski proizvod koji je predmet istraživanja direktno uzrokuje smrt, povredu tela ili narušavanje zdravlja lica koje je subjekt istraživanja.

Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara

Osiguravate Vašu odgovornost ukoliko u procesu lečenja dođe do profesionalne greške, tj. propusta lekara ili medicinskog osoblja, koji kao ishod ima štetu po zdravlje trećeg lica.