Osiguranje života je nešto što se danas često i neopravdano zapostavlja. Koliko nas je spremno da osigura svoje motorno vozilo ili imovinu, dok je osiguranje života nekako u „drugom planu“.

Osiguranje života je danas sve popularnije.

Odgovorni ljudi na vreme razmišljaju o sebi i svojoj porodici.

Životno osiguranje vam omogućava da se putem štednje na vreme prikupite sredstva za dane kada više ne budete zarađivali kao pre, a da pri tome, kao svaki odgovoran pojedinac, osigurate sebe i članove svoje porodice od neželjenih događaja koje život nosi.

  • Mešovito osiguranje
  • osiguranje za slučaj doživljenja ili smrti
  • Riziko osiguranje – osiguranje samo za slučaj smrti
  • Osiguranje za školovanje dece
  • Osiguranje života za stambene kredite
  • Osiguranje života sa osiguranjem za slučaj nastupanja težih bolesti…