Osiguranje domaćih životinja, divljih i egzotičnih životinja

Ova vrsta osiguranja pruža zaštitu od različitih rizika karakterističnih za stočarsku proizvodnju.

Ovom vrstom osiguranja moguće je osigurati brojne vrste životinja.

Sve vrste i kategorije domaćih životinja (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, fazani, nerčevi, ćurke, morke, paunovi i perad).

Divlje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima i van njih.

Uslov za prijem u osiguranje životinja je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da imaju obeležje radi identifikacije.