Objedinjavanjem više osiguranja u jedan paket postižete značajne novčane uštede, pri čemu, u većini slučajeva, ostvarujete pravo na dodatne bonuse prilikom naknadnog zaključivanja nekih drugih vrsta osiguranja.

Paketi osiguranja pružaju punu zaštitu Vama i celom Vašem domaćinstvu.

Sami birate rizike od kojih želite da osigurate svoje domaćinstvo, shodno Vašim mogućnostima i željama. Uz paket osiguranja „Moja kućica“ ostvarujete značajne popuste, koji su veći izborom sveobuhvatnijeg paketa osiguranja.

Moja kućica (DDOR)

Polisom Moja kućica možete osigurati:

 • Građevinske objekte – stanove, kuće, pomoćne objekte (garaže i nusprostorije), vikend kuće;
 • Stvari u domaćinstvu ili kući. Pod stvarima domaćinstva podrazumevaju se i gotov novac, vrednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i predmeti od njih, umetničke stvari i zbirke, lična dokumenta;
 • Odgovornost prema trećim licima – u slučaju da Vi ili članovi Vašeg domaćinstva nenamerno nanesete materijalnu štetu trećim licima.

Postoje tri grupe rizika koje možete pokriti polisom Moja kućica.

Sekcija I

Pokriće štete u slučaju

 • Požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, pada letilice, manifestacija i demonstracija;
 • Izlivanja vode iz instalacija;
 • loma stakla.

Opciono:

 • Poplave i bujice;
 • Loma ugrađenih instalacija i opreme;
 • Zemljotresa.

Sekcija II

Pokriće štete u slučaju

 • Pokušaja ili izvršene provalne krađe i razbojništva, kao i obesti (vandalizma) koji tada nastanu.

Sekcija III

Osiguranjem je pokrivena šteta iz odgovornosti:

 • Vlasnika, korisnika ili zakupca stana ili porodične kuće;
 • Fizičkog lica u svakodnevnom životu izvan obavljanja zanatske ili neke druge delatnosti;
 • Poslodavca prema licima angažovanim u njegovom domaćinstvu;
 • Iz posedovanja i upotrebe bicikla bez motora;
 • Bavljenja sportom, izuzev profesionalnog bavljenja sportom i sporta koji je vezan za upotrebu vozila sa motorom.

Benificije koje ostvarujete paketom „Moja kućica“

 • Popust – 7% popusta za zaključenje polise za rizike iz dve sekcije;
 • Popust – 10% popusta za zaključenje polise za rizike iz tri sekcije;
 • Birajte sami rizike od kojih želite da osigurate Vaš dom;
 • U slučaju požara ili krađe pokriveni su i troškovi izrade ličnih dokumenata;